Coaching


In de hectiek van alle dag ontbreekt het veelal aan tijd om extra aandacht te besteden aan de persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten. De leidinggevenden hebben al een groot takenpakket en de collega leerkrachten hebben de handen vol aan hun eigen werkzaamheden. Als de leerkracht aangeeft tekortkomingen te ervaren op het terrein van zijn competenties, dan ligt coaching over het algemeen het meest voor de hand. Coaching is de manier om de ontwikkeling van de leerkracht professioneel vorm te geven. Leerkrachten blijven zich zo voortdurend ontwikkelen en dat komt ook ten goede aan de organisatie.

Het voordeel van een interne coach is dat hij de school al goed kent. Het nadeel is echter dat hij minder onafhankelijk is, waardoor een leerkracht zich vaak minder makkelijker durft uit te spreken. Bij coaching is het juist belangrijk dat een leerkracht zijn authentieke gedrag kan tonen. Daar ligt een groot deel van de waarde. Ik kan, als externe coach, de leerkracht vanuit een veilige en onafhankelijke relatie helpen. Ik kan richting geven aan de persoonlijke ontwikkeling vanuit het persoonlijk belang van de gecoachte. In een sfeer van vertrouwelijkheid, betrokkenheid en respect ontstaat ruimte en stimulans voor groei. Ik ben als coach een gelijkwaardige partner van de leerkracht. Uit onderzoek blijkt ook dat de rollen van directeur en coach nauwelijks met elkaar te verenigen zijn. Het werken met een externe coach voorkomt, wanneer een directeur te veel moet gaan coachen, een eventueel rolconflict.


Wat heb ik te bieden


Voorbeelden van individuele coaching


Het coachingstraject


Het tarief