Competentieprofiel van de startbekwame leerkracht groep 1en 2


Er zijn veel specifieke competenties nodig voor het leiden en begeleiden van jonge kinderen. Het competentieprofiel van een leerkracht voor de groepen 1 en 2 ziet er daarom anders uit dan bv. het competentieprofiel van een leerkracht van de bovenbouw. Ik werk dan ook met een specifiek door mij samengesteld competentieprofiel voor de startbekwame leerkracht groep 1 en 2. Bij het samenstellen van het competentieprofiel ben ik uitgaan van het principe dat het profiel op alle scholen gebruikt moet kunnen worden, ongeacht een bepaalde onderwijsvisie.

Het competentieprofiel voor de startbekwame leerkracht groep 1 en 2 is door mij samengesteld vanuit:

Het bekende SBL-model.

Dit model waarborgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening in het onderwijs. De Stichting Beroepskwaliteit Leraren stelt bekwaamheidseisen en andere kwaliteitsnormen op voor de beroepsuitoefening van leraren en ander onderwijspersoneel. Dit model is gemaakt voor alle leerkrachten van de basisschool en heeft geen onderscheidt in specialisme voor het jonge kind of het oudere kind.


Aanvullingen en verdiepingen vanuit het Docentennetwerk Specialist Jonge Kind op het SBL- model.

Het Docentennetwerk Specialisten Jonge Kind heeft als doel het jonge kind binnen het PABO -curriculum weer de vereiste status te bieden die het nodig heeft. Zij beogen de kwaliteit van het onderwijs met betrekking tot het jonge kind in de opleiding te verbeteren.


Een beoordelingsformulier wat gebruikt kan worden bij een functioneringsgesprek.

Dit beoordelingsformulier is gebaseerd op het SBL-model. De minimumeisen van de bekwaamheid staan hierin verwoord onder de taken van de leraar startbekwaam. Elk ander niveau (ervaren en excellent) moeten voldoen aan de minimumeisen voordat er een overgang wordt gemaakt naar een volgend niveau.


Aanvullingen en verdiepingen van mij als onderbouwcoach gericht op de startbekwame leerkracht m.b.t. de groepen 1 en 2.


Mocht je interesse hebben om dit competentieprofiel in te zien, neem dan contact met mij op.