Wie ben ik

Mijn naam is Ingrid Deelen en ik ben zoals ze dat noemen een echte "Klosser". Ik heb mijn diploma voor kleuterleidster behaald in 1978. Vervolgens de Hoofdakte en de applicatie basisonderwijs. Ik heb in mijn jonge jaren op een toen nog bestaande kleuterschool in H.I. Ambacht gewerkt. In deze periode ontstond de basisschool. Na 8 jaar besloot ik in duoverband te gaan werken. Mijn collega en ik waren een van de eerste juffen die in duoverband gingen werken. Samen vervulden wij ook de functie van adjunct-directeur.

Na de geboortes van mijn twee kinderen ben ik in 1993 weer parttime gaan werken. In deze periode heb ik in verschillende groepen gewerkt, maar mijn hart bleef toch bij de jonge kinderen en ik werk nu alweer vanaf 1995 met de groepen 1, 2,3 en 4. De laatste jaren op een Daltonschool.


Ik doe mijn werk nog altijd met veel liefde en passie. Maar na ruim 27 jaar werken in het basisonderwijs richt ik mij, naast het werken met de kinderen, op het coachen, begeleiden en trainen van leerkrachten voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs.
Ik heb hiervoor vanaf 2010 tot heden coachopleidingen gevolgd. Binnen deze opleidingen stond het coachen van studenten en leerkrachten van het primair onderwijs centraal. In het schooljaar 2011 en 2012 heb ik, als extra verdieping, een HBO plus opleiding tot “Specialist Jonge Kind” gevolgd.

In mijn vrije tijd ben ik kernlid van de landelijke Steun en Werkgroep Kleuteronderwijs.
Zie: http://wegwijs.in/kleuteronderwijs